Reserveren

Reserveren

 • in februari maakt Anna eerste indeling
 • iedereen krijgt zoveel mogelijk 1 weekend of week
 • Per tak zijn er 121 dagen te verdelen en 3 weken zomervakantie
 • Daarna inschrijven op dagen die je wil als optie
 • 3 maanden van tevoren wordt gekeken wie heeft ingeschreven
 • Dan loting waarbij
  • takken die nog dagen over hebben voor gaan
  • en wie al eens mee geloot heeft en gewonnen, niet mee doet met de loting
  • deze dagen tellen ook weer bij de dagen per tak
 • Korter dan 3 maanden van tevoren boeken, dan geldt takken-quotum-voorrang niet, dagen tellen wel op bij dagen per tak
 • Onderling ruilen kan niet meer.

Afzeggen

 • Alleen mail naar hele familie (Hanne krijgt die dan toch ook)
 • 2 dagen voor iedereen die wil om te reageren, dan loting
 • Bij loting ivm afzegging geldt takken-quotum-voorrang niet
 • Afgezegde dagen gaan niet van verdeeld quotum per tak af